Familien i sorg

— Bjarte slo aldri på stortrommen når det gjaldt å fremheve segselv. Han var en beskjeden mann som var dypt respektert for sinfaglige dyktighet.