Ungdomsmiljøet: – Start forebyggingen i barnehagen

Nå vil både Sandnes kommune og opposisjonspartiene i Sandnes ta tak i det utfordrende ungdomsmiljøet i Sandnes, ved å gjøre flere tiltak.

Publisert: Publisert:

Lærer og småbarnsfar, Ragnvald Nilsen (H) (t.v) mener forebyggingen mot ungdomskriminalitet bør starte allerede i barnehagen. Foto: Jarle Aasland

 • Håkon Jonassen Norheim
  Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Aftenbladet har hatt flere medieoppslag denne høsten om det tøffe ungdomsmiljøet i distriktet. Aftenbladet skrev blant annet onsdag at Sør-Vest politidistrikt hadde registrert 124 narkotikalovbrudd blant ungdom under 18 år i Stavanger og Ryfylke driftsenhet.

Det har også vært flere saker fra Sandnes, og nå legger opposisjonspartiene i Sandnes, Høyre, Venstre og KrF frem et tekstforslag til økonomiplanen for 2019–2022, hvor de ber rådmannen utrede å øke kapasiteten til forebyggende enhet eller tilsvarende.

De vil blant annet etablere et sentrumsnært «drop-in»-tilbud, kontor eller møtelokale som er lett tilgjengelig og åpent også på kveldstid. De vil øke tilgjengeligheten gjennom flere stillinger og ha ansatte i en turnus-ordning slik at de kan være tilgjengelig også etter vanlig arbeidstid.

I tillegg ønsker de faste møtepunkt på skoler, arbeide med rusavvenning til ungdom under 18 år og å øke kapasiteten til utadrettet virksomhet med kurs, foredrag og holdningsskapende arbeid.

Inn i ruspolitisk handlingsplan

Sandnes kommune jobber i disse dager med ruspolitisk handlingsplan for 2019–2022, hvor høringsfristen akkurat er over.

Der har de blant annet lagt inn forslag om å nedsette en arbeidsgruppe som skal utvikle en modell for handlingsstrategier, tiltak og ansvarslinjer ved rushendelser/bekymring for rusbruk blant barn og unge for å forebygge problemutvikling. De foreslår også å styrke ungdomsteamet, og vil ansette tre ekstra ungdomskoordinatorer, som i dag er i prosjektstillinger, i fast stilling.

De foreslår også å skape attraktive rusfrie arenaer, møtepunkt og aktiviteter for barn og unge, og utvikle ungdomsteamet med drop-in-lokaler i sentrum. Planen skal behandles politisk i januar.

– Et økende problem

Rangvald Nilsen (H) er lærer og far til barn i ungdomsskolealder, og har god kjennskap til ungdomsmiljøet. Han vet det foregår avtalte slåsskamper, såkalt beefing og klikkdannelser mellom gjenger i Sandnes. For noen måneder siden hadde Sør-Vest politidistrikt et foredrag for formannskapet i Sandnes, hvor de anbefalte at kommunen styrket det ungdomsforebyggende arbeidet.

– Det er et økende problem. Foreldre er bekymret, og det bør bystyret også være mener Nilsen.

Nilsen tror tiltak må settes inn allerede i barnehage-alder.

– Ungdomskoordinatorene i Sandnes ønsker at de kan være nok folk uten at de trenger å si nei til å delta på foreldremøter. De vil fortelle og snakke til de aktuelle målgruppene. For et par uker siden ble de invitert til å fortelle om dette temaet i en barnehage. Vi må begynne såpass tidlig, tror jeg, sier han.

Derfor vil de gjøre noe med lavterskeltilbudet i byen, og treffe ungdommene på de plassene de er.

– Vi legger ikke inn midler til dette, men det er en sterk forventning, og en tydelig bestilling fra Sør-Vest politidistrikt, mener Nilsen.

– Stort behov for hjelp

– Det er trykk på ungdommer som har behov for hjelp. Det er dessverre et stort behov for denne type tjenester, sier politioverbetjent ved Sandnes politistasjon Sveinung Wathne.

– Bør innsatsen mot kriminalitet blant barn og unge settes inn allerede i barnehagen?

– Jeg er sikker på at om du snakker med personell i barnehage og barneskole, så kan de ganske raskt peke ut barn som senere står i fare for å havne i risikosonen. Jeg hører fagfolk rundt si at vi tidlig burde gå inn og rette opp uønsket adferd. Jo tidligere jo bedre. sier Wathne.

Narkotikakriminaliteten øker

SLT-koordinator i Sandnes, Kristin Øye Stien, sier det er en generell tendens i Sandnes for å bruke cannabis.

– Jeg er spent på ungdataundersøkelsen som kommer i 2019, men vi tror det er mer bruk av cannabis også i Sandnes. I tillegg tror vi det er et problem at mange går under vår radar, mener Stien.

Hun er klar på at statistikken for Sandnes, rundt narkotikakriminalitet blant ungdom, følger samme trend som i Stavanger. Hun er veldig glad for at det ser ut til å komme flere ungdomskoordinatorer.

Publisert:

Les også

 1. Slik skal politiet hindre oppblomstring av ungdomsgjenger

 2. Nær dobbelt så mange narkotikasaker blant ungdommer i Stavanger

 3. Planla slåsskamp: 15–20 ungdommer bortvist fra Randaberg

 4. Elever tar amfetamin for å orke både fest og skole

 5. - Det finnes en del redde ungdommer i Stavanger

 6. Når alt rakner

 7. - Beklager at jeg ødela livet ditt

Les også

Plutselig var sønnen narkotikadealer

 1. Ungdom
 2. Sør-Vest politidistrikt
 3. Gjengkriminalitet
 4. Skole og utdanning
 5. Cannabis