Nytorget: Stort kontorbygg og vern av trehusene

Flertallspartiene i Stavanger er blitt enige om et kompromiss om Nytorget som ivaretar både vern og utbygging.

Det gamle politikammeret, som nå huser blant annet ungdomshuset Metropolis, vil neppe bli stående.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Avtalen innebærer at det legges til rette for et stort kontorbygg på hjørnet mellom Nytorget og Bergelandsgata. Bygget skal være på mellom 15.000 og 20.000 kvadratmeter og gi plass til 1000 arbeidsplasser.

– Vi skal legge til rette for at Nytorget blir et fantastisk uterom i byen. Samtidig skal vi legge til rette for nye arbeidsplasser i sentrum sammen med statlige Entra som også er grunneier i kvartalet, sier ordfører Christine Sagen Helgø (H):

Les også

Slutt på vingling om tinghustomt

Les også

Nå blir det idékonkurranse om Nytorget

Les også

Tinghuset til Bekhuskaien, men neppe før i 2027

Les også

– Nytorget en skamplett for byen

Bygget skal være 4–7 etasjer høyt, med fire etasjer ut mot torget. Nybygget skal sees i sammenheng med dagens Tinghus, og eventuelt bygges sammen ved å stenge Brødregata.

Jugendmur og toaletter

Samtidig skal trehusrekken langs Kongsteinsgata bevares, i alt seks småhus. Det samme skal det gamle jugendbygget der Rogaland kunstsenter holder til, skal også bevares.

Trehusrekken opp langs Kongsteinsgata skal rehabiliteres og bevares.

Jugendmuren og trerekken skal bevares. Det gamle toalettanlegget inne i muren, åpnet så tidlig som i 1952, skal gjenåpnes, både med toaletter og andre publikumsfunksjoner. Toalettene kostet i sin tid 47.000 kroner å lage, og inneholder blant annet et urinal med plass for 12 mannfolk.

– Det blir neppe så omfattende toalettilbud framover, men i kombinasjon med andre tilbud kan dette bli bra. Dette blir en del av idékonkurransen, sier John Peter Hernes. Høyres gruppeleder er også styreleder i Stavanger Utvikling KF.

Det skal også bygges et underjordisk parkeringsanlegg i den østligste delen av Nytorget, med innkjøring fra Langgata.

Ungdomshuset Metropolis, som i dag holder til i det gamle politikammeret, er ikke lenger sikret lokaler på Nytorget. I avtalen mellom flertallspartiene heter det nå kun at Metropolis skal ha «sentrumsnære lokaler».

Flertallspartiene offentliggjorde dette på en pressekonferanse på Nytorget tirsdag formiddag.

Idékonkurranse

Jugendbygget på Nytorget skal bevares

Stavanger utvikling KF er allerede i startgropen med en idekonkurranse for utformingen av Nytorget. Der var det meningen at arkitektene skulle levere to forslag, et uten tinghus og ett med tinghus.

– Med den enigheten som er oppnådd om å legge tinghuset på Bekhuskaien, blir dette nå en mye strammere konkurranse. En del grensestolper er på plass. tinghus blir det ikke, men det blir et kontorbygg og vern av en del av de byggene som gir Nytorget identitet, sier kommunalråd Per A. Thorbjørnsen (V).

Flertallspartiene har et mål om at Nytorget skal være ferdig opparbeidet innen 2022, 100 år etter at torget ble anlagt. Det store kontorbygget tar det ventelig flere år å få på plass. Der er hverken byggherre eller formål klarlagt, selv om det er et uttalt mål i lokalpolitikken å få flere statlige arbeidsplasser til Stavanger.

– Vi er blitt enige om volumet. Det er veldig viktig. Så får vi se om det blir offentlige eller private arbeidsplasser her. Det har vært krevende forhandlinger. Jeg er stolt over at vi har fått til dette, sier Christian Wedler (Frp).

Parkering

– Kollektivdekningen inn til sentrum er så god at det ikke bør legges opp til egne parkeringsplasser for et nytt kontorbygg, mente Sagen Helgø.

Hvor stort det nye p-anlegget under Nytorget vil bli er ennå ikke klart. Der må Stavanger Parkering først vurdere hvor stort behovet er.

– Det viktigste er å få bort bilene som parkerer oppå Nytorget i dag, sier John Peter Hernes (H).

Enighet om Nytorget. Fra venstre Bjarne Kvadsheim (Sp), John Peter Hernes og Christine Sagen Helgø (H), Bjørg Tysdal Moe (KrF), Per A. Thorbjørnsen (V) og Christian Wedler (Frp). Også Karl W. Sandvig (Pp) er med på avtalen.

Skal snu forfall

– Er det ikke litt sent å bevare trehusene i Kongsteinsgata nå, etter at kommunen i en årrekke har latt husene stå og forfalle?

– Det er ikke for sent. Det har vært mange trehus i Stavanger som har vært dårligere enn disse, som man har lyktes å rehabilitere. Det vil gå helt fint i Kongsteisngata også. Spørsmålet blir om de skal brukes til bolighus eller om de kan brukes til næring i en eller annen form, sier Thorbjørnsen.

Opposisjonen i Stavanger-politikken vil neppe reise seg i protest mot flertallsavtalen.

– Jeg synes det er mye bra her, faktisk en del ting vi har kjempet for i flere år. Jeg er imidlertid skeptisk til å flytte Metropolis. Ungdomshuset har en optimal plassering slik det er, sier Eirik Faret Sakariassen (SV)

Publisert: