• Tor Steinar Frafjord bor i det hvite huset, til høyre i bildet. Privat
    Galleri

– Ny vei vil rasere Frafjord

FRAFJORD: Innbyggere i Frafjord protesterer mot planene om ny tunnel som vil gjøre bygda til en gjennomfartsåre for turisttrafikk til og fra Preikestolen og Lysefjorden.