• Kari Johannes Norheim, avdelingsleder ved Bergeland og rektor Eiliv Fougner Janssen har tatt grep for å endre undervisningen, slik at flere elever motiveres til å fullføre. Fredrik Refvem

En av fire yrkesfagelever faller fra underveis

Ingen har knekket koden for hvordan vi kan stoppe frafallet fra videregående utdanning. Men Bergelandsmodellen er et skritt i riktig retning, som får støtte fra OECD-forskning.