Stavanger Forum i akutt pengenød

Stavanger Forum trenger et kriselån på 15 millioner kroner fra Stavanger kommune snarest. Ellers er det fare for at selskapet går konkurs.

Publisert: Publisert:

Forum Expo er selve flaggskipet i kongressenteret Stavanger Forum. Bygningen kostet 256 millioner og sto ferdig i 2015. Foto: Jonas Haarr Friestad

 • Stein Halvor Jupskås
  Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I en hastesak til formannskapet torsdag legger rådmann Per Kristian Vareide fram to alternative løsninger på henvendelsen fra Stavanger Forum, datert onsdag denne uken.

 • 1. Bystyret yter ikke en trekkrettighet (likviditetslån) på 15 millioner til Stavanger Forum AS.
 • 2. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om et slikt lån, under forutsetning av at selskapets ledelse umiddelbart setter i gang et arbeid med å omstrukturere selskapet.
Les også

Stavanger Forum slåss mot blodrøde tall

Les også

Merkevaren Stavanger duger ikke

Les også

Stavanger Forum får nødhjelp

Les også

Redningsaksjon for Stavanger Forum etter nye underskudd

Det er Stavanger kommune (73,53 prosent) og Rogaland fylkeskommune (26,47 prosent) som eier Stavanger Forum AS (SF).

Stavanger Forum AS ber i det nevnte brevet eierne om et likviditetslån på kr 15 mill. for å opprettholde fortsatt drift i 2019. Brevet er undertegnet av administrerende direktør Jan Hauge og Iver Jan Leren som fungerer som styreleder i Christian Wedlers sykefravær.

Likviditetssituasjonen for kongressenteret på Tjensvoll viser seg nå å være mer akutt enn tidligere antatt. Dette skyldes at tidligere prognose ikke tok høyde for alle faktiske utbetalinger. Selskapet har heller ikke fått fornyet kontokreditten som følge av svak utvikling i resultater, egenkapital og likviditet.

Revidert prognose viser et behov for tilførsel av likvide midler på om lag 9,6 millioner innen 10. februar for at selskapet skal kunne betale lønn til de ansatte, merverdiavgift og annet. Behovet for penger øker i løpet av våren til om lag kr 15 millioner.

Rådmannen Vareide har mottatt prognoser om utviklingen i Stavanger Forums likviditet, egenkapital og resultat, og mener det kan settes spørsmålstegn ved om et slikt lån det er snakk om, er reelt eller utgjør et tilskudd. Anses lånet som et tilskudd kan det igjen komme i konflikt med reglene om ulovlig offentlig støtte.

«Det er en stor risiko for at SF ikke kan betjene et slikt lån i tråd med avtalt rente- og avdragsplan. Det er følgelig stor risko for at aksjonærene må tapsføre hele eller deler av lånet. (...) Det er særskilt problematisk å yte et slikt likviditetslån dersom det forventes at selskapet leverer negative resultater de kommende årene, og at likviditetsutfordringene ikke er forbigående», skriver Vareide i sitt saksforelegg til formannskapet torsdag.

Bystyret vedtok i budsjettmøtet før jul at det skal etableres et kommunalt foretak for kongress- og arrangementssatsingen i byen, og at Stavanger Forum AS (SF) skal legges inn under foretaket. Dette er en prosess som ikke påvirkes direkte av den akutte likviditetskrisen i Stavanger Forum.

Rådmannen er særs skeptisk til at SF skal tilføres kapital for å løse en akutt likviditetssituasjon, uten at det samtidig tas grep for å unngå at selskapet går med betydelige underskudd de kommende årene, og overlater med sin delte innstilling til politikerne å vende tommelen opp eller ned.

Høyres gruppeleder, John Peter Hernes, vil vente før han gjør det, og varsler møter med de øvrige flertallspartiene i løpet av torsdagen.

– Vi har alt diskutert dette, og det virker som vi er nødt til å finne en ny modell for organisering av arbeidet med kongresser og annet i Stavanger Forum, sier han.

– Har dere ikke alt funnet den modellen?

– Det må nok mer til her enn å flytte på brikkene i et organisasjonskart, sier Hernes.

Øyvind Jacobsen er fraksjonsleder for Ap i kommunalstyret for finans. Også han tar forbehold om gruppebehandling i partiet. Selv mener han at det er på tide å sette foten ned, og si nei til et nytt lån på 15 millioner.

– Det er bare halvannet år siden kommunen skjøt inn 15 millioner. Det må bli slutt på at vi måker skattebetalernes penger ned i et svart hull, uten at vi ser tegn til bedring.

– Da kan det gå mot oppbud. Det er vel neppe gunstig, det heller?

– Nei, det er aldri gunstig. Men vi må måle pengebruken opp mot andre presserende oppgaver kommunen har. Det må en total gjennomgang av hele organisasjonen, herunder mulighet for å se salgsorganisasjonen ved Stavanger Forum i sammenheng med en rekke andre salgsorganisasjoner, som blant annet Bjergsted, Folkehallene og Region Stavanger, sier Jacobsen.

Store deler av bygningsmassen og infrastrukturen som i dag preger Forum-området er blitt bygd i løpet av relativt få år. Bare siden 2010 har det blitt investert i størrelsesorden kr 2 milliarder kroner.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. – Du skal ikke ha kniv fra Ikea, sier far

 2. 17 flygninger til Norge med koronasmitte

 3. Tesla målt til 221 km/t: Eieren får førerkortet beslaglagt inntil mai neste år

 4. Prins Harry og hertuginne Meghan har bosatt seg i Santa Barbara

 5. For farlig å dykke i elva nå, håper på lavere vannstand

 6. Brann i rekkehus i Haugesund

 1. Stavanger Forum
 2. Stavanger kommune
 3. Lån
 4. Per Kristian Vareide
 5. Region Stavanger