• Uten privatferje på Høgsfjorden vil Nye Sandnes stå uten internforbindelse. Pål Christensen

Skjebnen til Høgsfjord-ferja tas opp i mai

Fylkesrådmannen går inn for å lyse ut konsesjon for privatferje på Høgsfjorden, det som blir internforbindelsen i Nye Sandnes.