• Sandnes Ulf vil fremdeles ha anleggstrafikken forbi Ormaskogen barnehage, men vil legge opp en rekke tiltak for å hindre støy, støv og sikre myke trafikanter. Jarle Aasland
    Galleri

Sandnes Ulf søker om samme trasé som tidligere

Sandnes Ulf vil ha fortgang i bygging av ny stadion, og har allerede sendt ut nabovarsler om anleggsvei til berørte naboer. Den viser samme trasé som tidligere.