• Marion Pflugfelder, FAU-leder i Steinhagen barnehage er skeptisk til at barnehagen får flere barn fra høsten. Her henter hun datteren Mika i barnehagen. Jon Ingemundsen

Foreldre reagerer på at garderober regnes som lekeområde

STAVANGER: Steinhagen er en av seks barnehager som får sju ekstra barn fra høsten. Kommunen regner garderober og gang som lekeareal og mener dermed det er god nok plass.