• Gratis busskort er et av lokkemidlene for å få utenbys Stavanger til å melde flytting til Stavanger. Pål Christensen

Tilflytterstudenter får gratis busskort

Et overveldende flertall i Stavanger bystyre gikk mandag inn for å gi tilflytterstudenter gratis busskort. I motsetning til rådmannens forslag skal ordningen også gjelde studenter fra andre kommuner i Rogaland.