Søkertall til vgs: Helse- og oppvekst på topp, teknikk og industriell produksjon er populært igjen

I Rogaland søker fortsatt flertallet helse- og oppvekstfag på vg1 yrkesfag, mens medier og kommunikasjon går kraftig tilbake fra i fjor. Interessen for Vg1 teknikk og industriell produksjon øker derimot mest.

Faglærer i oppvekstfag ved Bergeland vgs, Hege Norås Medhus, underviser elevene i praksis, ute i barnehagen Hannes Lekestue.
Publisert: Publisert:
Jåttå vgs
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

I Rogaland har 52 prosent valgt et yrkesfaglig tilbud som sitt første ønske. Helse- og oppvekstfag har fortsatt flest søkere på Vg1 yrkesfag, med 14,7 prosent.

Det viser tall fra Rogaland fylkeskommune.

ROGALAND FYLKESKOMMUNE: Flere ønsker teknikk og industriell produksjon / Aktuelt - Rogaland fylkeskommune

– Grunnen til at mange velger yrkesfaglig program i Rogaland handler nok om at faglært arbeidskraft alltid har stått sterkt her, sier Helge Eide, seksjonssjef i opplæringsavdelingen.

Les også

LES OGSÅ: Yrkesfagelevene bruker Hannes Lekestue som klasserom. Resultatet er mindre fravær og tryggere elever

21.680 elever har søkt videregående opplæring i Rogaland til høsten, og 18.790 av de som har søkt har rett til videregående opplæring - det er 80 færre personer enn i fjor.

LES OGSÅ:

Les også

LES OGSÅ: Andreas (18) er en av Norges beste i realfag

Teknikk er populært igjen

– Antall søkere på teknikk og industriell produksjon økte kraftig i fjor. Vi forventet at det kom til å stige, men ikke så mye, sier Eide.

Interessen for teknikk og industriell produksjon dalte under og etter oljekrisen, men i dag har trenden snudd. Nå øker antall søkere til Vg1 teknikk og industriell produksjon mest i Rogaland.

Det er også flere som ønsker idrettsfag sammenliknet med fjoråret.

– Interessen for idrettsfag øker for sjette året på rad, sier han.

Flere fullfører

Rogaland har hatt en fin utvikling når det kommer til antallet som fullfører videregående skole, ifølge kommunen.

– Omkring 80 prosent fullførte og bestod videregående opplæring med vitnemål eller fagbrev i Rogaland, i kullet som ble ferdig i 2017, forteller Eide.

Påbygg er forsatt veldig populært

Det er registrert 612 søkere til vg3 påbygging til generell studiekompetanse - alle med rett til videregående opplæring. Vedtatt kapasitet er 350 elever, så tilbudet er kraftig oversøkt. De som ikke får plass vil få tilbud om lærerplass eller fagopplæring.

Bryne vgs

Mindre interesse for mediefag

Søkingen til medier og kommunikasjon har gått kraftig ned siden i fjor, og er halvert sammenliknet med 2016. For tre år siden gikk denne studieretningen fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. Dette vil blant annet si at klassene er dobbelt så store og at elevene må velge et fremmedspråk, i tillegg til engelsk.

– Vi så at antall søkere på medier og kommunikasjon dalte i mange fylker etter 2016, men interessen har ikke gått like mye ned i Rogaland før nå, sier Eide.

Også elektrofag og restaurant- og matfag har en negativ trend. 7,4 prosent har søkt elektro og bare 1,7 prosent har valgt restaurant- og matfag som første ønske til Vg1.

Mange vil jobbe med ambulansetjeneste

Antall søkere til Vg2 Ambulansefag på Sauda vidergående skole er 6,5 ganger høyere enn kapasiteten, som vil si at det bare er plass til 13 prosent av de som har søkt på denne studieretningen.

– Søkingen på Vg2 ambulanse har tradisjonelt vært høy hvert år, sier Eide.

Grunnen til at det bare er 15 plasser på Ambulansefag på Sauda videregående skole er at det rett og slett ikke er behov for flere ambulanselærlinger.

– Det er mange andre Vg2 tilbud for dem å velge mellom, og når vi bare har 15 plasser på Vg2 ambulansefag i Sauda, må de komme inn på andre linjer. For eksempel helsearbeider eller barne- og ungdomsarbeider.

Det samme gjelder Vg3 påbygg på Bryne videregående, og Vg2 brønnteknikk ved Stavanger Offshoretekniske skole. De har bare plass til å ta inn 23 og 30 prosent av de som har søkt.

Han forteller at de vurderer å øke kapasiteten på blant annet brønnteknikk. Justeringen skal behandles nå 15. mars, utifra søkertall og behov.

– Da det var en nedgang i jobbmulighetene innen olje og gass, økte interessen mye for helsefag. I 2015 var den nesten 300 flere søkere. Nå har det gått litt ned, men det er forsatt høyt.

Les også

LES OGSÅ: Rekordsøkning til Universitetet i Stavanger

Les også

LES OGSÅ: Hvor viktig er karakterene?

Les også

LES OGSÅ: Regjeringen krever 3 i matte for sykepleierstudenter

Ådne Jelsa i sving med å monterte en aksling. Hans representerte Norge i bilmekanikerfaget i 2015 fra Gand vgs.

Rogaland er største fagopplæringsfylke

Rogaland er landet største fagopplæringsfylke målt i antall lærlinger, ifølge tall fra kommunen.

Arbeidsmarkedet i Rogaland i ferd med å bedre seg, og flere av opplæringskontorene melder om optimisme og økt behov for lærlinger.

2295 søkere har lærerplass som sitt første ønske, og kommunene mener at det er positivt at mange ungdommer søker lærerplass for det er et stort framtidig behov for faglært arbeidskraft.

Det er flere søkere til læreplass innenfor helse- og oppvekstfagene sammenlignet med fjoråret. Helsearbeiderfaget øker mest med ca. 70 flere søkere til læreplass i år.

Hele 296 søker helsearbeidfaget, og 192 søker barne- og ungdomsarbeiderfaget.

– Det har alltid vært mange som velger yrkesfaglig program i Rogaland sammenliknet med studiespesialiserende, men andelen har gått gradvis ned. Nå er det omtrent likt, sier Eide.

LES OGSÅ:

Publisert: