Rødne vant anbudet på Vassøy-ferja: - Utrolig at Vassøy bru ennå ikke er på plass

Rederiet Rødne vant det nye anbudet for Vassøy-ferja. Ordførerkandidat Henrik Halleland og Stavanger KrF gjør bru til sentral valgkampsak.

«Rygerbuen» fortsetter i Vassøy-ruta, minst ut 2021. Ferja vil gå over til biodiesel etter at det er byttet motor.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

– Vi er glad for å få fornyet tillit, sier Lars Andre Rødne, daglig leder i hurtigbåtrederiet Rødne.

Ferja «Rygerbuen» går i skytteltrafikk mellom Stavanger og Vassøy. Den tar 38 personbiler og 100 passasjerer. Når Tau-ferjene slutter å gå i desember, skal «Rygerbuen» overta anløpsplassen på Fiskepiren. Ferja skal utstyres med SCR-anlegg, et renseanlegg for eksosen. For øvrig er ruteopplegget som før. Den nye kontrakten har oppstart 1. januar 2020 med varighet i to år, med mulighet for forlengelse i to år.

– Den korte kontrakten har vel å gjøre med sentrumsplanen i Stavanger og diskusjonen rundt bru til Vassøy, sier Lars Andre Rødne.

KrF vil ha fastlandsforbindelse

Fastlandsforbindelse til Vassøy i Stavanger er blitt diskutert siden 1980-tallet. Prosjektet er tenkt som to bruer med en høyde på cirka 20 meter.

– Det er utrolig at Vassøy bru ennå ikke er på plass. Vi i KrF har nå prosjektet inne både i fylkes- og kommuneprogrammet. Fram mot valget vil vi ha fokus på denne saken, uttaler Henrik Halleland, som i dag er ordfører i Finnøy og ordførerkandidat for nye Stavanger KrF.

Henrik Halleland, KrF

tSaken har i årevis gått fram og tilbake mellom Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, uten at noen av partene har fattet forpliktende vedtak og lagt penger på bordet. De siste kalkylene for bru til Vassøy lå mellom 400 og 500 millioner kroner. For å få eksakte tall må det utarbeides reguleringsplan.

– Kommunen skylder på fylkeskommunen, mens fylkeskommunen skylder på kommunen. Slik kan vi ikke ha det. Arbeidsoppgavene er klart definert for denne type prosjekter. Både kommunen og fylket bruker penger på dette sambandet. Med fastlandsforbindelse vil begge parter spare penger på sikt i form av at utgiftene til båt forsvinner, uttaler Halleland.

Delte meninger om bru

Vassøy betjenes i dag med et båt- og ferjetilbud i fylkeskommunens regi. Det å sikre øyas tilgjengelighet er fylkeskommunens ansvar. Et stort flertall i fylkestinget gikk i fjor inn for at fylkeskommunen skal betale for regulering av bruforbindelse til Langøy og Vassøy. Stavanger kommune ble bedt om å gjøre jobben. Brubygging ses i sammenheng med et utbyggingspotensial for cirka 320 boenheter på Vassøy, og noe på Langøy, i tillegg til de 240 boenhetene som finnes på Vassøy i dag.

Når reguleringsplanen for Vassøy bru er godkjent, vil Rogaland fylkeskommune utarbeide en finansieringsplan. Ved behov for bomfinansiering forutsetter fylkeskommunen et positivt initiativ og vedtak fra Stavanger kommune. Basert på finansieringsplanen vil Rogaland fylkeskommune vedta bygging av Vassøy bru - eller fortsatt ferjedrift.

I fylkestinget ville Venstre, MDG og SV skrinlegge bruprosjektet. De er mot naturinngrep og mener at miljøvennlig ferje og hurtigbåt er best for de 750 som bor på Vassøy og Langøy. Det er delte meninger også blant øyfolket.

Over på biodiesel

«Rygerbuen» vil gå over til biodiesel etter at det er byttet motor. Ferja har i dag motorer som innfrir Tier II krav til maksimalt NOx-utslipp. Dette innebærer et maksimalt tillatt utslipp på om lag 27 tonn per år. I den nye kontrakten vil motorene innfri Tier III-krav, som innebærer et maksimalt tillatt utslipp på om lag 7 tonn per år.

– Overgangen til biodiesel er riktig skritt i den grønne retningen og er med på å underbygge Kolumbus sin langsiktige miljøstrategi, sier kommunikasjonssjef Grethe Skundberg i Kolumbus.

– Sløsing med offentlige midler

Brukomitéen på Vassøy er utålmodig.

– Bystyret vedtok i mars 2018 at kommunen skulle utarbeide reguleringsplanen dersom Rogaland Fylkeskommune dekket utgiftene. Fylkestinget vedtok i juni 2018 at de var villige til å dekke kostnadene og ba kommunen sette i gang reguleringsarbeidet. Etter dette har ikke administrasjonen i kommunen gjort noe som helst, og vi har nå fått en helt unødvendig utsettelse på ett år. Dette koster skattebetalerne 35-40 millioner i året i unødvendige ferjesubsidier. Vi kan ikke fatte at politikerne kan sitte rolig å se på en slik sløsing med offentlige midler, kommenterer Trond Kostøl i brukomitéen.

* Saken er oppdatert med uttalelsen fra Kostøl.

Publisert: