• Heidi Hjorteland Wigestrand

- Hytteidyllen er i fare

Tor K. Eskeland frå Stavanger vil få fleire naboar enn i byen om Gullingen utviklingsselskap sine fortettingsplanar i hyttefelta i Nyastøl-og Stavastøls-området blir vedtekne.