• Luftambulansen blir stående på bakken.

Luftambulansen på bakken

Luftambulansen kan ikke fly fra SUS i en kort periode. Ingen flygere er på jobb.