• Lars Idar Waage

920 nye flyktninger venter på et hjem i Rogaland

De siste par årene er antallet flyktninger som skal bosettes i Norge doblet, og presset på kommunene øker. Stavanger er bedt om å ta imot 180 flyktninger neste år – 45 av dem enslige barn. Men for første gang sier rådmannen nei.