• Gro Roalkvam Knoph minner sønnen Ragnar som døde i en trafikkulykke for 20 år siden. Knut S. Vindfallet

Besøker graven hver dag

20 år etter at Gro Roalkvam Knoph mistet sønnen i en trafikkulykke er sorgen og savnet med henne døgnet rundt. Hun tror at bilvrak langs veiene kunne fått flere til å forstå hvilken fare de utsetter seg selv og andre for når farten øker.