- Kommer ikke til orde i pressen

Det skjer nesten aldri at de lokale avisene RA og Aftenbladet er til møtets slutt. Mye viktig informasjon kommer derfor ikke ut, mener Ingeborg Sanner (Rødt).