Lund vil ha litt mer

Rådmannen innstiller på «ja» til bomringen. Men da må fylkeskommunen bla opp 5 millioner til.