Intens politijakt på kioskranere

Politiet i Haugesund driver intensiv jakt på ranerne som truet til seg penger fra en storkiosk med pistol. Vitneavhør ble gjennomført i natt.