– Uholdbart at folk må ligge på gangen

SUS har registrert 31 pasientskader/uønskede hendelser i desember og januar som skyldes overbelegg, men ingen alvorlige personskader.