Madcon kommer ikke til Klepp

Bore ungdomsskule får ikke besøk av Madcon og Karpe Diem.