Samling for naboer på menighetshuset

Etter det grusomme funnet av et dødt spedbarn på Våland, holdt menighetshuset i St. Petri menighet åpent hus.