Tjuveri frå Bogafjell

Uvedkomande har brote seg inn hjå Bogafjell menighet i Sandnes og mellom anna stole ein prosjektor, ein pc-skjerm og eit sølvfat.