• Nå har Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag fra kommunenes interesseorganisasjon KS lett etter andre mulige finansieringsmodeller for kollektivtrafikk.

Slik kan buss og bane finansieres

Skal eiendomsskatt brukes til å betale utbyggingen av bybanen på Nord-Jæren? Storbyer i andre land har betalt store utbygginger av metro, bybaner, buss og trikk med lokale penger.