Stavanger fortsetter å vokse, utviklingen voktes

Hvis Stavanger fortsetter å vokse i samme takt som den har gjort de siste fire årene, vil kommunen ha 150.000 innbyggere allerede i 2020.