• Pål Christensen

Norovirus på sju sykehjem

På sykehuset er to sengeposter stengt for nye pasienter. Viruset fører til at planlagte operasjoner må utsettes.