• Arnt Olav Klippenberg

Dalane kritiserer fylkesmannen og fylkesordføreren

Fylkesmannen sier nei til NVE sitt ja til vindmøller i Bjerkreim. Det reagerer Dalanerådet meget sterkt på.