• Olaf I. Ellingsen, til venstre, hadde mange naboer med seg på tilhørerbenken da kommunalstyret torsdag vedtok å legge saken om tursti over eiendommene deres i Gauselvågen ut på høring. Her hilser han på Helge Solum Larsen (V). Pål Christensen

Nye svinger mot turstien i Gauselvågen

Alternativene er etter hvert mange til planene om en tursti langs sjøen i Gauselvågen.