• Lars Kristian Aalgaard

Vil ha verdenskongress i Stavanger

Stavanger befester sin stilling som mathovedstad. Norges Kokkemesteres Landsforening vil søke om at WACS 2014 legges til Stavanger.