• Jon Ingemundsen

- Sprikende staur i skjenkedebatten

— Dere er sprikende staurer i skjenkedebatten, sukket Kian Reme (a) i skjenkedebatten onsdag. Politiet er ikke fornøyd med voldsutviklingen, næringen er internt uenig.