• FOTO: Lars Idar Waage

28 års venting på trygg skolevei

Foreldre i Dirdal mener barnas sikkerhet er viktigere enn penger og gamle gravhauger.