Buss på jordet

Lyebussen skulle definitivt ikke kjørt opp Fjellsvingen på Bryne.