Derfor får Hooters og N.B. Sørensen nei

Skjenkeringen er stor nok og trenger ikke flere gjesteplasser. Det er med denne begrunnelsen politikerne sier nei til både Tore Lies Hooters og Arne Ø. Joakimsens N.B. Sørensen.