To jærbønder dømt for ulovlige jordvoller

De to bøndene Hans Eirik Nærland (50) og Per Tore Nærland (45) på Nærland i Hå er dømt for brudd på vernereglene for Jærstrendene landskapsvernområde.