• Kristian Jacobsen

Null respons på studiesøknaden

Oppgitte studenter får ikke svar fra UiS.