Seks sjåfører tatt for brudd på hvilebestemmelser

Seks yrkessjåfører ble anmeldt for brudd på kjøre— og hvilebestemmelsene da vegvesenet foretok kontroll på E39 ved Sokn og RV 509 på Bærheim.