• Andreas Askildsen

Populær 91-åring

Kongo-misjonær Liv Kyllingstad Godin forteller ofte om sitt arbeid i DR Kongo.