• Jon Ingemundsen

Rekordhogst i Rogaland

2008 ble et toppår for hogst i rogalandsskogen, med en avvirkning på vel 111.000 kubikkmeter.