Betinget fengsel for å ha kjørt på syklist

En 55 år gammel Stavanger-mann er dømt til betinget fengsel i 16 dager og er fratatt kjørekortet i 4 måneder etter at Stavanger tingrett fant at han i desember i fjor gjorde seg skyldig i uaktsom kjøring.