• De to antatt omkomne ble skylt på havet fra landsiden av Svåholmene som er markert med grønt på redningsledelsens kart. Hans E.H. Jacobsen

Filmingen hadde ikke startet

Filmteamet på tre var på jakt etter best mulig kameravinkel før den andre av to store bølger skylte produsent Daniel Henriksbø og B-fotograf Mats Bjarg på havet søndag.