• Et stort stillas veltet over en mobilkran på Hundvåg. Anders Minge

Stillas fjernes fra kran

Det arbeides nå på spreng med å fjerne et stillas som blåste over ende og ramlet over en mobilkran på Hundvåg søndag.