• Dalene folkemuseum til venstre. Gårdsbygningen til høyre. Jernbanelinjen i forgrunnen. Randi Mydland

Museet kan få gårdsbygning

Nedleggelsen av Bakkebø gård åpner nye muligheter for Dalane folkemuseum.