• Arbeiderpartiets Cecilie Bjelland og Ole Martin Juul Slyngstadli er to av Aps tre representanter i kommunalstyret for levekår. Anders Minge

Ap kritiske til store PUH-bofellesskap

Stavanger bygger nå ut flere nye bofellesskap for psykisk utviklingshemmede og psykisk syke. Men kommunen bygger for stort, for institusjonspreget, frykter Cecilie Bjelland (Ap).