• Cornelius Munkvik

Ordføreren arrestert på grunn av kriminelt dårlige TV-aksjonresultater

Politikerne i Klepp har sett seg leie på at deres kommune gir minst per innbygger til TV-aksjonen. Torsdag arresterte de derfor ordføreren og krevde løsepenger for å sette ham fri.