• Ronny Hjertås

Bensinstasjon forsøkt ranet i Sandnes

Truet med kniv. Ingen skadet.