• Myndighetene stoler på at bøndene ikke jukser med tilskudd. Bare fem prosent av brukene kontrolleres årlig og stikkprøve-kontrollene blir i hovedsak forhåndsvarslet. (Foto: Anders Minge)

Bønder varsles før kontroller

Nesten alle kontrollene av de store tilskuddene til landbruket blir fortsatt varslet. Likevel er kontrollene styrket, mener Statens landbruksforvaltning.