• Livsglede kan ifølge kulturhussjef Åse Skrudland, til venstre, og informasjonssjef Elin Wetås de Jara være så mangt. Fritz Røeds lille sirkushund er et eksempel. Cornelius Munkvik

En hund etter livsglede

Fritz Røeds hardt prøvede lille sirkushund har kommet hjem. Akkurat tidsnok til å spre glede under livsglededagene på Bryne.