• 5,7 passasjerer tar Nullen per runde på vanlige hverdager. Fredrik Refvem

Jevnt dårlige tall for Nullen

De tre første driftsukene hadde gratisbussen Nullen i gjennomsnitt 409 passasjerer hver dag. Det blir 5,7 passasjerer per runde på vanlige hverdager.