Jevnt dårlige tall for Nullen

De tre første driftsukene hadde gratisbussen Nullen i gjennomsnitt 409 passasjerer hver dag. Det blir 5,7 passasjerer per runde på vanlige hverdager.

5,7 passasjerer tar Nullen per runde på vanlige hverdager.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 11 år gammel

Det var meningen at Stavanger kommune i dag skulle offentliggjøre fullstendig statistikk for den første måneden med Nullen i rute.

Men den siste uken har den ene bussen, den med telleapparat, vært til reparasjon. Dermed har man bare tall for de tre første ukene.

Positiv lørdag

Tallene er basert på automatisk telling av påstigende passasjerer i en av bussene. Beregningen av samlet antall passasjerer er gjort ved å gange med to, i og med at det antas likt passasjertall i begge bussene.

I løpet av perioden har det vært 4095 påstigende passasjerer i buss én. Samlet antall passasjerer i perioden beregnes dermed til 8190. Det er vanskelig å lese noen positiv utvikling i passasjertallene. Det eneste måtte være på lørdagene. De tre første lørdagene Nullen var i drift, gikk antall passasjerer opp fra 280, via 462 til 554

Usikkerhet

Toppdagen hittil er torsdag 1. september med 620 passasjerer. Tirsdag 13. september, den siste dagen man har tall for, var man igjen nede på 360 passasjerer

På hverdager skal Nullen gå runden sin rundt sentrumshalvøya hvert tiende minutt mellom 08 og 20. Det blir i alt 72 avganger. På lørdager går bussen mellom 10 og 18, altså 48 runder.

Prosjektleder Christin Berg i Stavanger kommune sier at passasjertallene synes å ha en nedadgående kurve, selv om det fortsatt er usikkerhet knyttet til tellingen.

— Vi vet ikke hva nedgangen skyldes. At cruisepassasjerene ikke lenger er her, kan være et moment. Vi følger utviklingen videre, og venter stadig på data om hvor på ruten passasjerene går på og av. Så må vi etter hvert vurdere hva vi skal anbefale for bussruten framover, sier hun.

Bedre i Bergen

Hun sier også at Bergen hadde en motsatt utvikling da byen forsøkte gratisbuss i 2003. — Der begynte de på sommmeren med om lag 1000 passasjerer daglig. Dette økte til om lag 1700 etter noen måneder. Men det må legges til at ruten var noe lengre i Bergen enn den vi nå prøver ut i Stavanger, sier Berg.

Det er meningen at Nullen skal gå rundt sentrumshalvøya i et prøveprosjekt fram til nyttår. Håpet er at flere skal velge å la bilen stå, enten hjemme eller på jernbanelokket, for så heller å benytte kollektivtilbudet til sentrum.

Publisert: