• Det er kirkevergen, som etter et møte med rådmann og ordfører tidligere i år, nå har regnet ut at det vil koste over 100 millioner kroner å rehabilitere Stavanger domkirke. Pål Christensen

Domkirke-rehab til 100 mill

Utskiftning av kleberstein, bedre klimastyring, brannsikrig av tårn, nye korstoler og nytt tak. Domkirken må rehabiliteres.